Rönås Skog AB
Vi ger dig den tekniska kunskapen,
erfarenheten och resurserna.
Johan Johansson
VD, Rönås Skog AB
john-deere-wheels3
Rönås Skog AB är ett komplett skogsföretag
Vi utför alla typer av skogstjänster som rådgivning, plantering, röjning, gallring, slutavverkning och förvaltning av fastigheter.
forest-title-bg2
Vårt löfte som din entreprenör
är att bygga upp högsta värde i varje projekt, och att leverera en hög yrkeskompetens.

Välkommen till Rönås Skog AB. Vi hjälper dig med all form av skogsarbete!

Rönås Skog erbjuder alla tjänster inom skogsbruk

För skogsägare

Att äga skog är som att äga aktier. Kapitalet måste förvaltas på bästa sätt. Skogen måste skötas och vårdas, för att den långsiktigt skall ge god avkastning på det investerande kapitalet.

Rönås Skog AB ombesörjer allt från skoglig rådgivning, plantering, röjning, gallring, slutavverkning, till förvaltning av fastigheter.

Hjälp med din skogsbruksplan

Få hjälp med din skogsbruksplan

Om Ni funderar på Certifiering, så måste Ni börja med att skaffa en Grön Skogsbruksplan.
Hur mycket skog har Ni på Er fastighet? Vad är det viktigaste att göra i skogen?
Det finns många frågor man får svar på om man har en plan över sin skog.
Om Ni funderar på att göra en ny skogsbruksplan, så hjälper vi Er med det.
Kontakta oss gärna för mer info.

Vi hjälper dig med all form av skogsarbete

Varför välja oss

Rönås Skog AB är ett komplett skogsföretag som erbjuder alla typer av tjänster och service för dig från första skisserna till sista spadtaget.

  • Vi är passionerade
  • Ärliga och pålitliga
  • Vi strävar efter att alltid förbättra
  • AAA – Soliditet

Våra tjänster

Rådgivning

Behöver du rådgivning inom skogsbruk? Under våra många år i branschen har vi samlat på oss djupa kunskaper för att kunna ge dig den bästa möjliga hjälpen.

läs mer

Dikning och dikesrensning

Rensning av diken är mycket eftersatt, och är i ett stort behov att göras om man skall få ett bra resultat på den kommande generationen skog.

läs mer

Gallring och Röjning

Gallring är en investering för framtiden. En blandning av skogsvårdsåtgärd och avverkning. Röjning gör att kvarvarande träd kan växa bättre.

läs mer

Markberedning

Markberedning förbättrar möjligheterna för plantorna att överleva och växa. Markberedning gör också att arbetet med planteringen underlättas.

läs mer

Plantering

Plantering av skog görs normalt ett till tre år efter avverkning och gärna efter maskinell markberedning av hygget som underlättar planteringen.

läs mer

Skogsförvaltning

Hinner du inte med skogen? Oberoende av motiv så måste fastigheten skötas. Vi hjälper till med det. Rönås Skog AB – Din trygghet!

läs mer

Slutavverkning

Det mogna beståndet skördas och ett nytt bestånd kan anläggas. Ett effektivt sätt att få ut virke och pengar från skogen.

läs mer

Virkestransporter

Vi utför alla typer av virkestransporter. Vi använder Rönås Skog  AB:s egen timmerbil och även andra åkerier.

läs mer