Markberedning för bättre tillväxt i skogen

Markberedning förbättrar möjligheterna för plantorna att överleva och växa. Det skapar en god växtplats för skogsplantor och frön som ska bilda nya skogen. Klimatet blir mer gynnsamt för plantan. Markberedning gör också att arbetet med planteringen underlättas.

Vid markberedning flår man av vegetation och humustäcke och blottlägger den underliggande mineraljorden som också kan läggas upp i högar eller tiltor. Genom detta uppnår man en rad fördelar. Marktemperaturen ökar, vattenförsörjningen gynnas samtidigt som konkurrensen om näring och ljus minskar.

Tillsammans gör detta att miljön för frön och plantor förbättras.