Rådgivning skogsbruk

Vi ger råd vid skogsbruk

Behöver du rådgivning inom skogsbruk? Vi har samlat på oss djupa kunskaper för att kunna ge dig bästa möjliga hjälpen.

Dikning och dikesrensning av skog

dikning

Rensning av diken är mycket eftersatt, och är i ett stort behov att göras om man skall få ett bra resultat på den kommande generationen skog.

Gallring och röjning av skog

Gallring och röjning av skog

Gallring av skog är en investering för framtiden. En blandning av skogsvårdsåtgärd och avverkning. Röjning gör att kvarvarande träd kan växa bättre.

Markberedning av skog

Rönås Skog erbjuder alla tjänster inom skogsbruk

Markberedning förbättrar möjligheterna för plantorna att överleva och växa. Markberedning gör också att arbetet med planteringen underlättas.

Plantering av skog

Vi utför plantering av skog

Plantering av skog görs normalt ett till tre år efter avverkning och gärna efter maskinell markberedning av hygget som underlättar planteringen.

Skogsförvaltning

Vi erbjuder även skogsförvaltning

Hinner du inte med skogen? Oberoende av motiv så måste fastigheten skötas. Vi hjälper till med det. Rönås Skog AB – Din trygghet!

Slutavverkning av skog

Avverkning av skog

Det mogna beståndet skördas och ett nytt bestånd kan anläggas. Ett effektivt sätt att få ut virke och pengar från skogen.

Virkestransporter

Transporter av virke

Vi utför självklart alla typer av virkestransporter. Vi använder Rönås Skog AB:s egen timmerbil och även andra åkerier.

Letar du efter ett professionellt och prisvärt skogsbolag för ditt nästa projekt?