Välkommen till Rönås Skog AB. Vi hjälper dig med all form av skogsarbete!

Rönås Skog AB, ett komplett skogsbolag i Kyrkhult
För skogsägare

Att äga skog är som att äga aktier. Kapitalet måste förvaltas på bästa sätt. Skogen måste skötas och vårdas, för att den långsiktigt skall ge god avkastning på det investerande kapitalet.

Rönås Skog AB ombesörjer allt från skoglig rådgivning, plantering, röjning, gallring, slutavverkning, till förvaltning av fastigheter.

Rönås Skog hjälper dig med plantering, avverkning, röjning
Få hjälp med din skogsbruksplan

Om Ni funderar på Certifiering, så måste Ni börja med att skaffa en Grön Skogsbruksplan.
Hur mycket skog har Ni på Er fastighet? Vad är det viktigaste att göra i skogen?
Det finns många frågor man får svar på om man har en plan över sin skog.
Om Ni funderar på att göra en ny skogsbruksplan, så hjälper vi Er med det.
Kontakta oss gärna för mer info.

Professionell och pålitlig service för dig från första skisserna till sista spadtaget.
Varför välja oss

Rönås Skog AB är ett komplett skogsföretag som erbjuder alla typer av tjänster och service för dig från första skisserna till sista spadtaget.

  • Vi är passionerade
  • Ärliga och pålitliga
  • Vi strävar efter att alltid förbättra
  • AAA – Soliditet

Våra tjänster

Rådgivning

Behöver du rådgivning inom skogsbruk? Under våra många år i branschen har vi samlat på oss djupa kunskaper för att kunna ge dig den bästa möjliga hjälpen.

Dikning och dikesrensning

Rensning av diken är mycket eftersatt, och är i ett stort behov att göras om man skall få ett bra resultat på den kommande generationen skog.

Gallring och Röjning

Gallring är en investering för framtiden. En blandning av skogsvårdsåtgärd och avverkning. Röjning gör att kvarvarande träd kan växa bättre.

Markberedning

Markberedning förbättrar möjligheterna för plantorna att överleva och växa. Markberedning gör också att arbetet med planteringen underlättas.

Plantering

Plantering av skog görs normalt ett till tre år efter avverkning och gärna efter maskinell markberedning av hygget som underlättar planteringen.

Skogsförvaltning

Hinner du inte med skogen? Oberoende av motiv så måste fastigheten skötas. Vi hjälper till med det. Rönås Skog AB – Din trygghet!

Slutavverkning

Det mogna beståndet skördas och ett nytt bestånd kan anläggas. Ett effektivt sätt att få ut virke och pengar från skogen.

Virkestransporter

Vi utför alla typer av virkestransporter. Vi använder i huvudsak Rönås Skog AB:s egna timmerbilar men även andra åkerier.