Virkestransporter

Vi utför virkestransporter med Rönås Skog AB:s egna timmerbilar. Vi använder även andra åkerier som kör mycket för vår räkning. Vi håller våra timmerbilar och maskiner i trim och finns på skog och mark för alla slags jobb.

Transporter av virke