Skogsplantering

Plantering kan göras på nästan alla marktyper och det görs normalt ett till tre år efter maskinell markberedning av hygget. Ibland planteras dock hygget direkt efter avverkningen utan markberedning, det kallas grönrisplantering. Det finns flera typer av plantor och vad som är bäst för just ditt hygge avgörs bland annat av markförhållanden och var i landet hygget finns.

Plantor bör vara anpassade efter den plats där de ska växa. För att få plantor av rätt härkomst bör du därför beställa i god tid innan du ska plantera. Beställ gärna plantor året innan planteringen ska ske.